فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 27 تیر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص DNS
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
IT_One248119.63دعوت
مهندس محب62189.88دعوت
DonAryan74299.69دعوت
™Saeid64389.71دعوت
دکتر زهرا آقاجاني57559.50دعوت
دیناروند271119.82دعوت
فترمه491559.81دعوت
تیم برنامه نویسی ایش تاپ201609.53دعوت
Listing2017410.00دعوت
Pouyan212149.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.