فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص DNS
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
IT_One23699.63دعوت
مهندس محب56179.86دعوت
DonAryan73279.69دعوت
™Saeid64389.71دعوت
دیناروند261219.81دعوت
فترمه491459.81دعوت
تیم برنامه نویسی ایش تاپ201509.53دعوت
Listing2016410.00دعوت
Pouyan212049.00دعوت
SalamGroup.Ir353089.23دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.