فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 اسفند 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص DNS
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
IT_One223149.64دعوت
مهندس محب51229.85دعوت
DonAryan73289.69دعوت
™Saeid64359.71دعوت
دیناروند261249.81دعوت
فترمه461409.81دعوت
تیم برنامه نویسی ایش تاپ201539.53دعوت
Listing2016410.00دعوت
Pouyan192468.87دعوت
SalamGroup.Ir352509.23دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.