فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 3 بهمن 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص DNS
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
IT_One205119.64دعوت
مهندس محب41239.81دعوت
™Saeid64309.71دعوت
DonAryan66449.65دعوت
دیناروند261179.81دعوت
فترمه451369.80دعوت
Listing2015610.00دعوت
youldash191579.63دعوت
SalamGroup.Ir352349.23دعوت
Pouyan182358.87دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.