فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
F.Mohassel249409.81دعوت
r_parscoders37559.19دعوت
دکتر زهرا آقاجاني50679.63دعوت
javad31219949.56دعوت
مرکز ترجمه نارک1071738.67دعوت
نازی جون- پروژه دانشگاهی151999.33دعوت
zahra jam423019.48دعوت
SAEID-592313359.81دعوت
>>Type1391<<423999.25دعوت
علی زارعی144298.73دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.