فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 مهر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني73229.61دعوت
F.Mohassel281389.82دعوت
r_parscoders43629.21دعوت
javad312191009.56دعوت
AliRezaei680101649.33دعوت
مرکز ترجمه نارک1081738.67دعوت
zahra jam472489.53دعوت
SAEID-592313269.81دعوت
مسعود-809234669.62دعوت
مهندس تیزرو54949.25دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.