فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 دی 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص FreelancerAPI
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
DonAryan66449.65دعوت
softiran.org291819.75دعوت
Pouyan182328.87دعوت
شنتیا122888.78دعوت
شرکت راناز272919.89دعوت
جواد قلی زاده133088.54دعوت
Hardware+Software383357.79دعوت
savvydesign.ir1235710.00دعوت
علی رضا محمدی293589.00دعوت
حسین بیوک آقازاده04760.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.