فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 اسفند 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص FreelancerAPI
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
DonAryan73289.69دعوت
softiran.org291949.75دعوت
nima1993320010.00دعوت
Pouyan192468.87دعوت
شنتیا123128.78دعوت
شرکت راناز273189.89دعوت
Hardware+Software383587.79دعوت
savvydesign.ir1238310.00دعوت
علی رضا محمدی293849.00دعوت
جواد قلی زاده144338.27دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.