فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص FreelancerAPI
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
DonAryan73279.69دعوت
nima1993412910.00دعوت
softiran.org292039.75دعوت
Pouyan212049.00دعوت
شنتیا123118.78دعوت
شرکت راناز273569.89دعوت
savvydesign.ir1236710.00دعوت
علی رضا محمدی294349.00دعوت
جواد قلی زاده145088.27دعوت
AK_47327049.48دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.