فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 دی 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
™Saeid64299.71دعوت
DonAryan66449.65دعوت
Pouyan182328.87دعوت
Ashkan_crash492849.40دعوت
شنتیا122888.78دعوت
Hardware+Software383357.79دعوت
savvydesign.ir1235710.00دعوت
علی رضا محمدی293589.00دعوت
royce213709.92دعوت
پروژه الکترونیک113858.75دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.