فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 2 مهر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني75229.62دعوت
DonAryan75329.69دعوت
™Saeid65429.71دعوت
Pouyan251689.19دعوت
مهراد موسوی422610.00دعوت
AK_47722789.70دعوت
StarBug282798.89دعوت
royce273009.94دعوت
شنتیا123208.78دعوت
Ashkan_crash493249.40دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.