فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
DonAryan73299.69دعوت
™Saeid64379.71دعوت
دکتر زهرا آقاجاني50669.61دعوت
Pouyan212099.00دعوت
مهراد موسوی422710.00دعوت
StarBug282748.89دعوت
شنتیا123288.78دعوت
Ashkan_crash493309.40دعوت
royce263459.93دعوت
savvydesign.ir1237910.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.