فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 3 فروردین 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
DonAryan73289.69دعوت
™Saeid64359.71دعوت
Mahdi0041291499.86دعوت
Pouyan192468.87دعوت
Ashkan_crash493049.40دعوت
شنتیا123128.78دعوت
Hardware+Software383597.79دعوت
مهراد موسوی237010.00دعوت
savvydesign.ir1238310.00دعوت
علی رضا محمدی293849.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.