فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 2 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص HTML5
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
amoza183510.00دعوت
badboy21141389.87دعوت
F.Mohassel268399.82دعوت
™Saeid64409.71دعوت
دکتر زهرا آقاجاني61479.53دعوت
3epehr139529.64دعوت
برنامه نویسان آینده19559.92دعوت
Javidϟ#385910.00دعوت
AMB-221326609.91دعوت
جهان جاوید167010.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.