فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 15 آذر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص HTML5
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
AhwazSoft224369.74دعوت
F.Mohassel312409.79دعوت
amoza184410.00دعوت
™Saeid65479.71دعوت
3epehr139639.64دعوت
برنامه نویسان آینده19649.92دعوت
™A.M.I.R31699.68دعوت
AMB-221326719.91دعوت
جهان جاوید177510.00دعوت
Mohammad.reza337710.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.