فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 17 آذر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص InDesign
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني87109.60دعوت
DonAryan80299.72دعوت
F.Mohassel313409.79دعوت
Faezeh91751019.57دعوت
Rash-887901298.03دعوت
مهندس تیزرو152209.20دعوت
fatemeh hashemi522499.71دعوت
شنتیا123498.78دعوت
علی حریرساز15834.00دعوت
web22567410.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.