فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 مرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص InDesign
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
DonAryan74339.69دعوت
F.Mohassel267399.82دعوت
دکتر زهرا آقاجاني60509.54دعوت
Rash-887901218.03دعوت
Faezeh91362189.55دعوت
ُSara111222429.50دعوت
fatemeh hashemi492619.70دعوت
peyman193399.93دعوت
شنتیا123558.78دعوت
Rayasa_Technician641310.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.