فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 17 آذر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص بیمه
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني87109.60دعوت
zahra jam472749.53دعوت
Hamed-969204919.00دعوت
حسین بیوک آقازاده06920.00دعوت
Hardware+Software387437.79دعوت
moon-759812457.33دعوت
کاربر29237013480.00دعوت
saeed.masoomi01071530.00دعوت
رضا خدابنده لو0999730.00دعوت
پوریا عرب0964140.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.