فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 مهر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني74229.61دعوت
AhwazSoft222359.78دعوت
F.Mohassel282389.82دعوت
Javidϟ#386610.00دعوت
پردازشگر628710.00دعوت
javad312191009.56دعوت
pengraphic151628.93دعوت
Private.cs202429.81دعوت
طراحی پالیز342779.57دعوت
StarBug282798.89دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.