فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 6 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
AhwazSoft216269.78دعوت
F.Mohassel244419.81دعوت
Javidϟ#385210.00دعوت
پردازشگر627710.00دعوت
javad31219939.56دعوت
pengraphic151558.93دعوت
programer110-1394301759.58دعوت
بکاک102027.00دعوت
Private.cs202389.81دعوت
StarBug282648.89دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.