فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 مرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
پژوهشگر12999.22دعوت
Ebi102042219.69دعوت
Behnam_h206288.83دعوت
DonAryan74339.69دعوت
محمدعلی98379.90دعوت
F.Mohassel267399.82دعوت
دکتر زهرا آقاجاني60509.54دعوت
3epehr139529.64دعوت
mohammadmahdi192589.74دعوت
کیهان سئو80969.22دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.