فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
p93319.68دعوت
amoza183310.00دعوت
™Saeid64379.71دعوت
mohammadmahdi192539.74دعوت
دکتر زهرا آقاجاني50679.63دعوت
OstadBanoo101429.00دعوت
Listing2017110.00دعوت
Pouyan212099.00دعوت
taherkhani202879.29دعوت
SalamGroup.Ir353259.23دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.