فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
p108229.59دعوت
دکتر زهرا آقاجاني70249.59دعوت
amoza183910.00دعوت
™Saeid65429.71دعوت
mohammadmahdi192659.74دعوت
محمدابراهیم ابروی1411710.00دعوت
OstadBanoo101459.00دعوت
Pouyan251689.19دعوت
Listing2017110.00دعوت
taherkhani202849.29دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.