فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 مهر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني73229.61دعوت
جواد تهمتن241089.89دعوت
sam69n1661389.00دعوت
علی عمران- راه آهن822910.00دعوت
مصطفي عباسي نژاد603359.97دعوت
مهندس تیزرو54949.25دعوت
بنیامین358510.00دعوت
معتمدی156209.63دعوت
حسین بیوک آقازاده06660.00دعوت
Computational Mechanics26859.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.