فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 6 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
AhwazSoft216269.78دعوت
Javidϟ#385210.00دعوت
Listing2016610.00دعوت
MSH66132079.38دعوت
Kambojia382479.32دعوت
StarBug282648.89دعوت
پروژه الکترونیک114048.75دعوت
Hamed-969204869.00دعوت
borsam135009.09دعوت
mortezabasir2465110.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.