فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 27 تیر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
AhwazSoft219279.78دعوت
دکتر زهرا آقاجاني57559.50دعوت
Javidϟ#385810.00دعوت
Listing2017410.00دعوت
MSH66132179.38دعوت
Kambojia382649.32دعوت
StarBug282868.89دعوت
پروژه الکترونیک114308.75دعوت
Hamed-969205129.00دعوت
borsam135279.09دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.