فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 مهر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني74229.61دعوت
AhwazSoft222359.78دعوت
Javidϟ#386610.00دعوت
Listing2017210.00دعوت
MSH66132079.38دعوت
StarBug282798.89دعوت
پروژه الکترونیک113968.75دعوت
Hamed-969204639.00دعوت
borsam134739.09دعوت
مهندس تیزرو54949.25دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.