فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 مرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
mortezabasir2472510.00دعوت
مهندس تیزرو48949.33دعوت
Hardware+Software389047.79دعوت
علی رفیعی18114010.00دعوت
مهدی-251214020.00دعوت
mohsenai911147010.00دعوت
alex-9962165210.00دعوت
کاربر30290120094.00دعوت
stackprogramer2204210.00دعوت
Programmer-1403221635.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.