مشاهده پروفایل حمید محمدی

امروز 1 مهر 1398
  • متخصص شبکه های Linux و Microsoft
  • آشنا با زبان های php, perl, python

بررسی ترجمه یک مقاله انگلیسی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

56,000 تومان

مانند همکاری های گذشته، همکاری خیلی خوبی بود.


7 مرداد 1396


بررسی گرامر متن یک مقاله

بدون امتیاز

20,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.



پاداش

40,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش



پروژه خصوصی

بدون امتیاز

50,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

خصوصی


بازبینی یک متن انگلیسی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

7,700 تومان

ایشان برای کارشون اهمیت زیادی قایلن و برای همین همکاری با ایشان راحت هست. همینطور، به محض رضایت از از کار مبلغ گروگذاری را آزاد میکنند.


16 تیر 1396