مشاهده پروفایل حمید محمدی

امروز 16 تیر 1399
  • متخصص شبکه های Linux و Microsoft
  • آشنا با زبان های php, perl, python

طراحی یک ListView با سی شارپ یا ++C

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

به امید همکاری مجدد


18 خرداد 1399


خرید شماره فعال شده تلگرام (Tdata)

بدون امتیاز

95,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.بررسی ترجمه یک مقاله انگلیسی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

56,000 تومان

مانند همکاری های گذشته، همکاری خیلی خوبی بود.


7 مرداد 1396


بررسی گرامر متن یک مقاله

بدون امتیاز

20,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

40,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپروژه خصوصی

بدون امتیاز

50,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

خصوصی


بازبینی یک متن انگلیسی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

7,700 تومان

ایشان برای کارشون اهمیت زیادی قایلن و برای همین همکاری با ایشان راحت هست. همینطور، به محض رضایت از از کار مبلغ گروگذاری را آزاد میکنند.


16 تیر 1396