فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 اسفند 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص CakePHP
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
p84239.67دعوت
Behnam_h206248.83دعوت
DonAryan73289.69دعوت
badboy21141329.87دعوت
amoza183410.00دعوت
AhwazSoft195419.75دعوت
نويد م67679.87دعوت
ali-ghasemi78510.00دعوت
Mmeshkatian10909.86دعوت
Hossein-622421039.33دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.