فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 دی 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص CakePHP
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Behnam_h206168.83دعوت
p81189.80دعوت
badboy21140259.87دعوت
amoza182710.00دعوت
AhwazSoft186389.75دعوت
DonAryan66449.65دعوت
نويد م67629.87دعوت
ali-ghasemi77710.00دعوت
Mmeshkatian10799.86دعوت
Hossein-62242949.33دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.