مشاهده پروفایل دکتر حکمتی

امروز 9 آبان 1399

با سلام

پروژه و پایان نامه در مقاطع ارشد و دکترا  در رشته حقوق  در تمامی گرایش های این رشته ها شمال خصوصی، جزا ، بین الملل و ... انجام می پذیرد

با تشکر


رای داوری
داور پارسکدرز

فاز دوم پروژه 89592

0.00 (بدون امتیاز)

180,000 تومان

مجری در مهلت تعیین شده اصلاحات پروژه را ارسال نکرد پروژه با رای داوری و پذیرش نیمی از کار خاتمه یافت


18 شهریور 1398


رای داوری
داور پارسکدرز

ویرایش پایان نامه حقوق نفت و گاز

امتیاز 3.00 (ضعیف)

300,000 تومان

مجری پاسخگو نبود و پروژه را در مهلت مقرر تحویل نداد. پروژه با رای داوری لغو گردید.


6 شهریور 1398


پروپوزال نگرش دانشجویان رشته مهندسی نسبت به آینده شغلی

بدون امتیاز

50,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.

فوری


تاثیر قرص های روان گردان و جنون آنی در مسئولیت کیفری

بدون امتیاز

150,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.بررسی تاثیر نظرات مشتریان تاثیر گذار بر رفتار سایر مشتریان در خرید

بدون امتیاز

300,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.

فوری


پروژه خصوصی

بدون امتیاز

200,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.

خصوصی


پایان نامه حقوق بین الملل

بدون امتیاز

40,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


21 شهریور 1398


ویرایش پروپروزال نوشته شده جهت تایید استاد راهنما و تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه

بدون امتیاز

36,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


30 بهمن 1397


طراحی یک صفحه با گرافیک بالا و طراحی یک جدول

بدون امتیاز

220,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.

پروژه ویژه فوری

20 بهمن 1397


بیان مساله و پروپوزال با موضوع سیاست جنایی قضایی دیوانعالی در خصوص بزه دیدگی اطفال

بدون امتیاز

50,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.نگارش پروپوزال و پایان نامه ارشد برنامه ریزی درسی

بدون امتیاز

150,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.تایپ متن دانشجویی رواشناسی

بدون امتیاز

32,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پروپوزال رشته حقوق خصوصی به زبان عربی

بدون امتیاز

210,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.پاداش

60,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشبرنامه نویسی کامپیوتر

بدون امتیاز

10,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.حل سوالات ریاضی معادلات دیفرانسل

بدون امتیاز

5,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


7 تیر 1399


پاداش

30,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

30,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

30,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

10,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه مقاله ریاضی

بدون امتیاز

80,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.طراحی لوگو

امتیاز 9.00 (عالی)

20,000 تومان

خوشحال میشم دوباره با هم همکاری داشته باشیم


10 آبان 1398


ترجمه استانبولی به فارسی

بدون امتیاز

11,500 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه رشته ریاضی

بدون امتیاز

90,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

30,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

108,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشحل سوال فیزیک دانشگاه

بدون امتیاز

7,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

38,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

24,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

45,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

58,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

32,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

30,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

20,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

17,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

35,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

28,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

35,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشسفارش خصوصی

بدون امتیاز

46,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

20,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشتایپ متن به صورت منظم

امتیاز 9.00 (عالی)

20,000 تومان

کارفرمای بسیار خوش برخورد و عالی


28 مرداد 1397


پاداش

16,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

15,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

12,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

140,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

15,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

60,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

27,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

85,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

35,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

35,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

20,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

25,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

40,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

40,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

20,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشتایپ متن منظم

بدون امتیاز

37,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ پایان نامه

بدون امتیاز

30,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

18,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

8,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشتبدیل پی دی اف به ورد یا تایپ (2)

بدون امتیاز

12,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تبدیل پی دی اف به ورد یا تایپ

بدون امتیاز

35,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ متن پی دی اف به صورت منظم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

15,000 تومان

ممنونم از اعتمادتون.


5 خرداد 1397


تایپ فایل . زمان یک روز. منظم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

18,000 تومان

به امید همکاری های بیشتر


5 خرداد 1397


تبدیل ورد به پی دی اف

امتیاز 10.00 (ممتاز)

26,000 تومان

خوش قول و با شخصیت.همکاری خوبی بود


4 خرداد 1397


تبدیل pdf به ورد

بدون امتیاز

10,800 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تبدلی پی دی اف به ورد

امتیاز 9.00 (عالی)

30,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


23 اردیبهشت 1397


تایپ برای امشب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

5,000 تومان

سپاس........................


18 اردیبهشت 1397