فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 3 بهمن 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Codeigniter
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
BlueDev2249.83دعوت
گروه ستيا41109.53دعوت
p81199.80دعوت
badboy21141269.87دعوت
amoza182810.00دعوت
shayan12724318.94دعوت
AhwazSoft187369.75دعوت
Ebi102034399.62دعوت
DonAryan66449.65دعوت
Contra215510.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.