فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Codeigniter
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
BlueDev2349.84دعوت
گروه ستيا41119.53دعوت
shayan12729199.05دعوت
Ebi102041269.68دعوت
DonAryan73279.69دعوت
AhwazSoft215299.78دعوت
p92309.67دعوت
amoza183410.00دعوت
badboy21141379.87دعوت
Contra216510.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.