فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 اسفند 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Codeigniter
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
BlueDev2259.83دعوت
گروه ستيا41159.53دعوت
p84239.67دعوت
Ebi102041269.68دعوت
shayan12728279.00دعوت
DonAryan73289.69دعوت
badboy21141329.87دعوت
amoza183410.00دعوت
AhwazSoft195419.75دعوت
Contra216110.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.