فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 اسفند 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص CUDA
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
java13018.46دعوت
پژوهشگر10399.24دعوت
DonAryan73289.69دعوت
mohammadmahdi192519.74دعوت
Master Code211259.24دعوت
OstadBanoo101349.00دعوت
تیم برنامه نویسی ایش تاپ201539.53دعوت
MSH66132079.38دعوت
Pouyan192468.87دعوت
SalamGroup.Ir352509.23دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.