فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص CUDA
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
java13618.56دعوت
پژوهشگر114109.21دعوت
DonAryan73279.69دعوت
mohammadmahdi192509.74دعوت
Master Code35859.48دعوت
OstadBanoo101339.00دعوت
تیم برنامه نویسی ایش تاپ201509.53دعوت
Pouyan212049.00دعوت
MSH66132079.38دعوت
Mbt9254826910.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.