فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 دی 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص CUDA
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
java11528.29دعوت
پژوهشگر95129.20دعوت
DonAryan66449.65دعوت
mohammadmahdi192469.74دعوت
Master Code171219.69دعوت
OstadBanoo101249.00دعوت
youldash181589.60دعوت
iamhossein141719.67دعوت
MSH66131909.38دعوت
SalamGroup.Ir352319.23دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.