فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 3 فروردین 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص DOS
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
MATLAB Expert25049.73دعوت
Behnam_h206248.83دعوت
DonAryan73289.69دعوت
F.Mohassel200459.78دعوت
Javidϟ#385210.00دعوت
Listing2016510.00دعوت
Pouyan192468.87دعوت
SalamGroup.Ir352519.23دعوت
شنتیا123128.78دعوت
HMA Programmer233349.90دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.