فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 دی 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص DOS
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
MATLAB Expert24649.73دعوت
Behnam_h206168.83دعوت
DonAryan66449.65دعوت
F.Mohassel149459.74دعوت
Javidϟ#384710.00دعوت
Listing2015310.00دعوت
SalamGroup.Ir352319.23دعوت
Pouyan182328.87دعوت
شنتیا122878.78دعوت
HMA Programmer233109.90دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.