فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 4 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص DOS
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Behnam_h206238.83دعوت
DonAryan73279.69دعوت
F.Mohassel243419.81دعوت
Javidϟ#385210.00دعوت
Listing2016510.00دعوت
Pouyan212049.00دعوت
SalamGroup.Ir353099.23دعوت
شنتیا123128.78دعوت
HMA Programmer233249.90دعوت
savvydesign.ir1236710.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.