فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 30 تیر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص DOS
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Behnam_h206258.83دعوت
DonAryan74309.69دعوت
F.Mohassel263399.81دعوت
دکتر زهرا آقاجاني57559.50دعوت
Javidϟ#385810.00دعوت
Listing2017510.00دعوت
Pouyan212159.00دعوت
SalamGroup.Ir353379.23دعوت
شنتیا123418.78دعوت
HMA Programmer233509.90دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.