فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 27 تیر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
DonAryan74309.69دعوت
دکتر زهرا آقاجاني57559.50دعوت
eternal-34561021029.25دعوت
نازی جون- پروژه دانشگاهی152059.33دعوت
Pouyan212149.00دعوت
zahra jam433119.48دعوت
شنتیا123398.78دعوت
savvydesign.ir1239010.00دعوت
mahdi manafzade273919.10دعوت
PHPRO05910.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.