فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 3 بهمن 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
DonAryan66449.65دعوت
baran1391621158.88دعوت
eternal-3456771429.31دعوت
نازی جون- پروژه دانشگاهی151469.33دعوت
Pouyan182358.87دعوت
zahra jam422609.48دعوت
شنتیا122928.78دعوت
mahdi manafzade273159.10دعوت
PHPRO03370.00دعوت
savvydesign.ir1236010.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.