فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
DonAryan73279.69دعوت
دکتر زهرا آقاجاني46749.61دعوت
eternal-3456861249.30دعوت
نازی جون- پروژه دانشگاهی151969.33دعوت
Pouyan212049.00دعوت
zahra jam422859.48دعوت
شنتیا123118.78دعوت
savvydesign.ir1236710.00دعوت
mahdi manafzade273689.10دعوت
PHPRO05500.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.