فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 اسفند 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
DonAryan73289.69دعوت
baran1391621228.88دعوت
eternal-3456781359.30دعوت
Mahdi0041271519.86دعوت
نازی جون- پروژه دانشگاهی151559.33دعوت
دکتر زهرا آقاجاني212159.30دعوت
Pouyan192468.87دعوت
zahra jam422799.48دعوت
شنتیا123128.78دعوت
mahdi manafzade273369.10دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.