فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص زمین شناسی
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني50679.63دعوت
Mahoor173939.75دعوت
نازی جون- پروژه دانشگاهی151999.33دعوت
zahra jam423019.48دعوت
مصطفي عباسي نژاد593419.97دعوت
Masoodprmhbi2050010.00دعوت
trans1396459.67دعوت
معتمدی126979.63دعوت
حسین بیوک آقازاده07580.00دعوت
Meysam Amiri1117710.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.