فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 مهر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص زمین شناسی
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني73229.61دعوت
Mahoor174959.75دعوت
zahra jam472489.53دعوت
مصطفي عباسي نژاد603349.97دعوت
Masoodprmhbi2046410.00دعوت
مهندس تیزرو54949.25دعوت
معتمدی156199.63دعوت
حسین بیوک آقازاده06650.00دعوت
میثم امیری192610.00دعوت
amir.more1954050.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.