فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص تاریخ
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني50679.63دعوت
مترجم پارس کدرز100979.59دعوت
نازی جون- پروژه دانشگاهی151999.33دعوت
zahra jam423019.48دعوت
اميد اميدي174159.91دعوت
smahdih254269.33دعوت
علی خمیسیان344710.00دعوت
Mr.Miri284588.85دعوت
ايرانبان197198.93دعوت
حسین بیوک آقازاده07580.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.