فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 مهر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص تاریخ
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني73229.61دعوت
zahra jam472489.53دعوت
اميد اميدي173969.91دعوت
smahdih254039.33دعوت
علی خمیسیان341810.00دعوت
ايرانبان196408.93دعوت
حسین بیوک آقازاده06650.00دعوت
Hardware+Software387167.79دعوت
271597159.00دعوت
کاربر.230171586110.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.