فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 دی 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص JSP
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
java11528.29دعوت
Behnam_h206168.83دعوت
p81189.80دعوت
DonAryan66449.65دعوت
OstadBanoo101249.00دعوت
کاربر37502112610.00دعوت
Listing2015310.00دعوت
JavaGeek618510.00دعوت
mh12722610.00دعوت
Pouyan182328.87دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.