فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 اسفند 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص JSP
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
java13018.46دعوت
p84239.67دعوت
Behnam_h206248.83دعوت
DonAryan73289.69دعوت
OstadBanoo101349.00دعوت
کاربر37502113710.00دعوت
Listing2016410.00دعوت
JavaGeek620110.00دعوت
mh12724310.00دعوت
Pouyan192468.87دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.