فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 21 آبان 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص JSP
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
java16018.72دعوت
دکتر زهرا آقاجاني8389.59دعوت
p111219.60دعوت
Behnam_h206288.83دعوت
DonAryan78309.71دعوت
Pouyan311439.20دعوت
OstadBanoo101589.00دعوت
Listing2018510.00دعوت
AK_47822209.73دعوت
JavaGeek622710.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.