فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 31 مرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص JSP
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
java15118.68دعوت
p102229.71دعوت
Behnam_h206288.83دعوت
DonAryan74339.69دعوت
دکتر زهرا آقاجاني60509.54دعوت
OstadBanoo101539.00دعوت
کاربر37502115510.00دعوت
Listing2018210.00دعوت
Pouyan232089.11دعوت
JavaGeek623110.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.