فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 24 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص JSP
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
java15218.68دعوت
p104239.68دعوت
دکتر زهرا آقاجاني69279.58دعوت
Behnam_h206298.83دعوت
DonAryan75329.69دعوت
OstadBanoo101449.00دعوت
Pouyan251669.19دعوت
Listing2016910.00دعوت
JavaGeek620710.00دعوت
AK_47682789.69دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.