فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 تیر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص JSP
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
java14918.68دعوت
p100239.70دعوت
Behnam_h206258.83دعوت
DonAryan74309.69دعوت
دکتر زهرا آقاجاني57559.50دعوت
OstadBanoo101439.00دعوت
کاربر37502114510.00دعوت
Listing2017410.00دعوت
Pouyan212149.00دعوت
JavaGeek621910.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.