فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص JSP
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
java14618.65دعوت
Behnam_h206238.83دعوت
DonAryan73299.69دعوت
p93319.68دعوت
دکتر زهرا آقاجاني49679.63دعوت
OstadBanoo101429.00دعوت
کاربر37502114410.00دعوت
Listing2017110.00دعوت
Pouyan212099.00دعوت
JavaGeek621310.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.