فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص JSP
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
java13618.56دعوت
Behnam_h206238.83دعوت
DonAryan73279.69دعوت
p92309.67دعوت
OstadBanoo101339.00دعوت
کاربر37502113510.00دعوت
Listing2016410.00دعوت
Pouyan212049.00دعوت
JavaGeek620810.00دعوت
شنتیا123118.78دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.