فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 30 مرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص تغذیه
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
IT_One252139.63دعوت
دکتر زهرا آقاجاني60509.54دعوت
Hossein-622421259.33دعوت
نازی جون- پروژه دانشگاهی152159.33دعوت
mr project383268.85دعوت
محقق-مترجم534109.94دعوت
goldquality664610.00دعوت
71mahi317249.75دعوت
زهرا-99347408.00دعوت
حسین بیوک آقازاده08230.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.