فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 30 مرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Sasan_91186319.63دعوت
دکتر زهرا آقاجاني60509.54دعوت
mohammadmahdi192589.74دعوت
نازی جون- پروژه دانشگاهی152159.33دعوت
zahra jam472759.53دعوت
Mechanical Engineer215319.33دعوت
هادی تقی نسب1053510.00دعوت
m.nazari1270210.00دعوت
حسین بیوک آقازاده08230.00دعوت
مهندس تیزرو48969.33دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.