فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني70249.59دعوت
AhwazSoft222359.78دعوت
amoza183910.00دعوت
™Saeid65429.71دعوت
aqbm5459.80دعوت
برنامه نویسان آینده19589.92دعوت
نويد م67789.87دعوت
Mohammad.reza228010.00دعوت
عرفان ابراهیمی38869.82دعوت
Pouyan251689.19دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.