فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 مهر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني73229.61دعوت
zahra jam472489.53دعوت
مهندس تیزرو54949.25دعوت
حسین بیوک آقازاده06650.00دعوت
271597159.00دعوت
ronykhan393110.00دعوت
کاربر حرفه ای-1505710198.83دعوت
کاربر29237012910.00دعوت
Mohamad-Rabi0863260.00دعوت
کاربر287280840360.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.