مشاهده پروفایل فري 20

امروز 29 مرداد 1398
4 سال سابقه فعاليت در ترجمه
ترجمه انگليسي به فارسي و فارسي به انگليسي به صورت حرفه اي

رای داوری
داور پارسکدرز

ثبت 10 تا نظر بزبان انگليسي در يک سايت

امتیاز 3.00 (ضعیف)

5,000 تومان

با توجه به عدم گروگذاري ضمانت تخصص از سوي مجري و همچنين ارائه دليل غيرقابل قبول از ايشان و همچنين تاخير زياد، پروژه با مجري لغو شد.


25 مهر 1394


پروژه خصوصی

0.00 (بدون امتیاز)

40,000 تومان

خصوصی

3 شهریور 1394


رای داوری
داور پارسکدرز

پروژه خصوصی

امتیاز 3.00 (ضعیف)

40,000 تومان

پروژه به دليل تاخير مجري با راي داوري لغو شد.

خصوصی

3 شهریور 1394


ترجمه فوري

امتیاز 8.00 (بسیار خوب)

10,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


23 خرداد 1394


ترجمه پزشكي

امتیاز 5.00 (متوسط)

22,000 تومان

به اميد موفقيت در كارهاي بعدي


20 خرداد 1394


پروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

5,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.

خصوصی

29 اسفند 1393


ترجمه

امتیاز 3.00 (ضعیف)

10,000 تومان

کار رو ناقص و خيلي دير تحويل دادن و کلي به من ضرر زدن، به هيچ وجه راضي نيستم


27 اسفند 1393


ترجمه تخصصي و فوري يک پاراگراف

امتیاز 10.00 (ممتاز)

5,000 تومان

مجري خوش قول و منظم ، با کاري دقيق و با کيفيت.


7 اسفند 1393


ترجمه مقاله 3

امتیاز 10.00 (ممتاز)

35,000 تومان

يکم با تاخير کار و تحويل دادن ولي چون متن خيلي تخصصي بود و ميخواستن با کيفيت باشه در نهايت کار خوبي تحويل دادن


25 آذر 1393


ترجمه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

11,000 تومان

ترجمه بسيار عالي و روان، تحويل به موقع با قيمتي عالي و جاي هيچ حرفي نداره با تشکر فراوان


29 آبان 1393


ترجمه به فارسي

بدون امتیاز

2,500 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.پروژه خصوصی

بدون امتیاز

50,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.

خصوصی


ترجمه

بدون امتیاز

6,500 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.