فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 26 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص فیزیک
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
ناصر668389.33دعوت
دکتر زهرا آقاجاني70249.59دعوت
mohammadmahdi192659.74دعوت
Mahoor174949.75دعوت
Electrical_Eng221659.68دعوت
yari1051769.14دعوت
Designer_2020202039.60دعوت
zahra jam472469.53دعوت
متلب،هوش،پردازش،دانشگاه تهران292509.94دعوت
احسان-14751231510.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.