فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 30 مرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص رفع اشکال
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
ناصر668389.33دعوت
IT_One252139.63دعوت
AhwazSoft220329.78دعوت
مسعود مخابرات80369.26دعوت
دکتر زهرا آقاجاني60509.54دعوت
mohammadmahdi192589.74دعوت
Mmeshkatian10989.86دعوت
javad312191019.56دعوت
مترجم پارس کدرز1001069.59دعوت
النا آزادی1601229.38دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.