مشاهده پروفایل yaghouti

امروز 10 اسفند 1398

ارشد نرم افزار و هوش مصنوعی 

مترجم مقالات تخصصی 

پیاده سازی در متلب 

پردازش تصویر 

تئوری آشوب

رمزنگاری تصویر

رمزنگاری تصویر مبتنی بر اتوماتای سلولی

رمزنگاری تصویر مبتنی بر دنباله های DNA

رمزنگاری تصویر در سطح بیت

پیاده سازی تخصصی مقالات رمزنگاری تصویر 

الگوریتم های تکاملی 

سی و سی پلاس و سی شارپ 

تایپ و...


پردازش تصویر

بدون امتیاز

20,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.

فوری


پردازش تصویرمتلب

بدون امتیاز

150,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.انجام تمرین پردازش تصویر

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

عالی انجام شد


7 دی 1398


تمرین رمزنگاری متلب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

70,000 تومان

باتشکر و سپاس از ایشان


3 دی 1398


داکیومنت برای پروژه رمزنگاری تصویر با استفاده از ترکیب آشوب و فراکتال

بدون امتیاز

600,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.رمزنگاری تصویر با استفاده از ترکیب آشوب و فراکتال

بدون امتیاز

1,000,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.پروژه ساده اسمبلی

امتیاز 7.00 (خوب)

80,000 تومان

کارشون خوب بود


10 تیر 1398


پروژه به زبان اسمبلی

بدون امتیاز

47,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.پروژه خصوصی

امتیاز 5.00 (متوسط)

100,000 تومان

khoob bood

مخفی

9 تیر 1397


رای داوری
داور پارسکدرز

شبکه عصبی هاپفیلد د رمتلب

0.00 (بدون امتیاز)

50,000 تومان

به درخواست مجری به دلیل عدم رضایت کارفرما از حاصل کار، پروژه لغو گردید.


14 بهمن 1398