فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 مهر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني73229.61دعوت
javad312191009.56دعوت
IT_master915510.00دعوت
fatima kiani4224010.00دعوت
zahra jam472489.53دعوت
shhaqiqat343299.96دعوت
محقق-مترجم543549.94دعوت
goldquality653610.00دعوت
elixia1358910.00دعوت
محدثه بیات1764110.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.