فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني50679.63دعوت
javad31219949.56دعوت
IT_master915310.00دعوت
نازی جون- پروژه دانشگاهی151999.33دعوت
fatima kiani3227710.00دعوت
zahra jam423019.48دعوت
شيراز313319.62دعوت
shhaqiqat343389.96دعوت
محقق-مترجم523709.94دعوت
ساحارا-301165019.85دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.