فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 اسفند 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص دروپال
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
shayan12728279.00دعوت
DonAryan73289.69دعوت
imehrabadi401059.06دعوت
Listing2016410.00دعوت
وب-آرت351689.91دعوت
alirahimi81891779.63دعوت
Pouyan192468.87دعوت
peyman192999.93دعوت
شنتیا123128.78دعوت
AriaCoders1123507.78دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.