فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص دروپال
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
shayan12729199.05دعوت
DonAryan73279.69دعوت
Listing2016410.00دعوت
imehrabadi401759.06دعوت
alirahimi81891809.63دعوت
Pouyan212049.00دعوت
وب-آرت352389.91دعوت
peyman192989.93دعوت
شنتیا123118.78دعوت
alirasouli633610.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.