فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 دی 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص دروپال
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
shayan12724308.94دعوت
DonAryan66449.65دعوت
imehrabadi40979.06دعوت
Listing2015310.00دعوت
وب-آرت351599.91دعوت
alirahimi81891679.63دعوت
Pouyan182328.87دعوت
peyman192809.93دعوت
شنتیا122888.78دعوت
AriaCoders1123277.78دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.