فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص کتاب الکترونیکی
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
IT_One242119.62دعوت
AhwazSoft216279.78دعوت
F.Mohassel249409.81دعوت
Mashmol131529.45دعوت
sina-sf108569.77دعوت
دکتر زهرا آقاجاني50679.63دعوت
javad31219949.56دعوت
OstadBanoo101429.00دعوت
تیم برنامه نویسی ایش تاپ201599.53دعوت
مرکز ترجمه نارک1071738.67دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.