فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 30 مرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص انرژی
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني60509.54دعوت
ساسان-886631139.10دعوت
SoRusH_AKhlaGhi161979.89دعوت
نازی جون- پروژه دانشگاهی152159.33دعوت
Amirmasoud82269.50دعوت
حامد عباس نژاد73209.50دعوت
royce273379.94دعوت
SAEID-592313699.81دعوت
mohammad mehdi273987.78دعوت
محقق-مترجم534109.94دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.