فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 27 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص انرژی
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني49679.63دعوت
ساسان-886621039.08دعوت
SoRusH_AKhlaGhi161889.89دعوت
نازی جون- پروژه دانشگاهی151999.33دعوت
حامد عباس نژاد72899.50دعوت
SAEID-592313359.81دعوت
royce253449.93دعوت
mohammad mehdi273587.78دعوت
محقق-مترجم523699.94دعوت
حسین بیوک آقازاده07580.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.