فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
پژوهشگر9617759.50دعوت
F.Mohassel249409.81دعوت
دکتر زهرا آقاجاني50679.61دعوت
FreeLancer2011717610.00دعوت
نازی جون- پروژه دانشگاهی151999.33دعوت
Kambojia382549.32دعوت
SAEID-592313359.81دعوت
LimboSage343859.83دعوت
nooh نقشه کش و مدرس اتوکد و عکاس و ادیتور467510.00دعوت
sahar_vt117307.80دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.