فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 مهر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
پژوهشگر9621159.52دعوت
وزارت خارجه14779.47دعوت
دکتر زهرا آقاجاني73229.61دعوت
F.Mohassel281389.82دعوت
SAEID-592313269.81دعوت
LimboSage343699.83دعوت
صالح 194499.83دعوت
nooh نقشه کش و مدرس اتوکد و عکاس و ادیتور560210.00دعوت
sahar_vt116477.80دعوت
حسین بیوک آقازاده06650.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.