فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 مهر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني73229.61دعوت
F.Mohassel281389.82دعوت
hamidnemati2623010.00دعوت
majid mayeli133119.36دعوت
Soheila70304119.90دعوت
Alireza394469.75دعوت
مهندس تیزرو54949.25دعوت
nooh نقشه کش و مدرس اتوکد و عکاس و ادیتور560210.00دعوت
معتمدی156199.63دعوت
حسین بیوک آقازاده06650.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.