فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 25 آذر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
goldquality656610.00دعوت
mohsen1992415929.93دعوت
it196359.30دعوت
mortezabasir276929.22دعوت
حسین بیوک آقازاده06950.00دعوت
رضا مجد97039.67دعوت
hamed-1554197349.54دعوت
Hardware+Software387457.79دعوت
×برنامه نويس 123×117789.22دعوت
AriaCoders1128167.78دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.