فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
مینا فتحی214849.73دعوت
GreenProgrammer215149.58دعوت
softwareEng325418.64دعوت
absDeveloper95979.63دعوت
goldquality664910.00دعوت
mortezabasir2473110.00دعوت
it197329.30دعوت
حسین بیوک آقازاده08260.00دعوت
z-1469158279.45دعوت
Yaser-11881182810.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.