فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 دی 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
محمدرضا جوانمردی64110.00دعوت
DonAryan66449.65دعوت
Javidϟ#384710.00دعوت
FreeLancer2011715810.00دعوت
ستوده616110.00دعوت
softiran.org291829.75دعوت
MSH66131909.38دعوت
SalamGroup.Ir352319.23دعوت
Pouyan182328.87دعوت
شنتیا122888.78دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.