فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 4 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
DonAryan73279.69دعوت
محمدرضا جوانمردی94010.00دعوت
Javidϟ#385210.00دعوت
FreeLancer2011716910.00دعوت
softiran.org292039.75دعوت
Pouyan212049.00دعوت
MSH66132079.38دعوت
ستوده624310.00دعوت
خشایار نوریان92599.71دعوت
SalamGroup.Ir353099.23دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.