فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 23 مهر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني80159.58دعوت
DonAryan76329.70دعوت
محمدرضا جوانمردی95210.00دعوت
Javidϟ#387010.00دعوت
محمدابراهیم ابروی2011610.00دعوت
Pouyan301399.20دعوت
softiran.org292119.75دعوت
MSH66132179.38دعوت
AK_47772699.71دعوت
مهندس تیزرو72759.17دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.