فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 30 تیر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
DonAryan74309.69دعوت
محمدرضا جوانمردی94110.00دعوت
دکتر زهرا آقاجاني57559.50دعوت
Javidϟ#385810.00دعوت
FreeLancer2011717910.00دعوت
softiran.org292149.75دعوت
Pouyan212169.00دعوت
MSH66132199.38دعوت
ستوده626010.00دعوت
خشایار نوریان102839.71دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.