فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 26 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني70249.59دعوت
DonAryan75329.69دعوت
محمدرضا جوانمردی94810.00دعوت
Javidϟ#386610.00دعوت
محمدابراهیم ابروی1211710.00دعوت
Pouyan251679.19دعوت
softiran.org292019.75دعوت
MSH66132079.38دعوت
خشایار نوریان102699.71دعوت
AK_47712789.70دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.