فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 27 آبان 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني8389.59دعوت
DonAryan79319.71دعوت
محمدرضا جوانمردی95310.00دعوت
محمدابراهیم ابروی2211410.00دعوت
Pouyan311439.20دعوت
AK_47832199.73دعوت
softiran.org292219.75دعوت
مهندس تیزرو102529.29دعوت
ستوده626910.00دعوت
خشایار نوریان102929.71دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.