فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 3 فروردین 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
DonAryan73289.69دعوت
محمدرضا جوانمردی73910.00دعوت
Javidϟ#385210.00دعوت
FreeLancer2011716810.00دعوت
ستوده617210.00دعوت
softiran.org291949.75دعوت
MSH66132079.38دعوت
Pouyan192468.87دعوت
SalamGroup.Ir352519.23دعوت
خشایار نوریان92669.71دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.