فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 2 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
DonAryan74339.69دعوت
محمدرضا جوانمردی94210.00دعوت
دکتر زهرا آقاجاني61479.53دعوت
Javidϟ#385910.00دعوت
FreeLancer2011718610.00دعوت
Pouyan232089.11دعوت
softiran.org292259.75دعوت
MSH66132309.38دعوت
ستوده627510.00دعوت
خشایار نوریان103019.71دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.