فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 3 فروردین 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Gamification
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
DonAryan73289.69دعوت
سحربدیهی-نرم8961799.64دعوت
Pouyan192468.87دعوت
گیلدا تِک32909.67دعوت
شنتیا123128.78دعوت
savvydesign.ir1238310.00دعوت
حسین بیوک آقازاده05170.00دعوت
یاور مشیرفر186369.71دعوت
AK_47327189.48دعوت
کاربر331090545440.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.