فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 دی 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Gamification
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
DonAryan66449.65دعوت
سحربدیهی-نرم8961729.64دعوت
Pouyan182328.87دعوت
گیلدا تِک32679.67دعوت
شنتیا122888.78دعوت
savvydesign.ir1235710.00دعوت
حسین بیوک آقازاده04760.00دعوت
یاور مشیرفر185839.71دعوت
AK_47326629.48دعوت
mhshakouri0578120.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.