فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 4 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص IIS
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
IT_One23699.63دعوت
مهندس محب56179.86دعوت
Behnam_h206238.83دعوت
DonAryan73279.69دعوت
AhwazSoft215299.78دعوت
amoza183310.00دعوت
™Saeid64379.71دعوت
F.Mohassel243419.81دعوت
Javidϟ#385210.00دعوت
فترمه491479.81دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.