فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 مهر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني73229.61دعوت
mohammadmahdi192659.74دعوت
SoRusH_AKhlaGhi161859.89دعوت
مهراد موسوی422610.00دعوت
fatima kiani4224010.00دعوت
zahra jam472489.53دعوت
محیا.میم547810.00دعوت
مهندس تیزرو54949.25دعوت
عرفان-2304234999.00دعوت
فواد امینی562710.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.