فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
mohammadmahdi192539.74دعوت
دکتر زهرا آقاجاني50679.63دعوت
SoRusH_AKhlaGhi161889.89دعوت
نازی جون- پروژه دانشگاهی151999.33دعوت
مهراد موسوی422710.00دعوت
fatima kiani3227710.00دعوت
zahra jam423019.48دعوت
Mr.Miri284588.85دعوت
محیا.میم551710.00دعوت
عرفان-2304235459.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.