فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 مهر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني73229.61دعوت
hamidnemati2623010.00دعوت
MMFF113139.70دعوت
shahin_9083989.50دعوت
seyedeh ,s134489.43دعوت
Dr. Hedayat2645910.00دعوت
مهندس تیزرو54949.25دعوت
مرد شرقي275677.00دعوت
gharibeh66258310.00دعوت
حسین بیوک آقازاده06650.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.