فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني50679.63دعوت
نازی جون- پروژه دانشگاهی151999.33دعوت
MMFF113209.70دعوت
حامد رضائي332310.00دعوت
shahin_9084169.50دعوت
Dr. Hedayat2649210.00دعوت
حسین بیوک آقازاده07580.00دعوت
navid.heydarifard (myball.ir)982810.00دعوت
کاربر319752118010.00دعوت
سیده3119210.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.