فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
گروه ستيا41139.53دعوت
مهندس محب58179.87دعوت
p93319.68دعوت
™Saeid64379.71دعوت
F.Mohassel249409.81دعوت
دکتر زهرا آقاجاني50669.61دعوت
حسین منتصری671219.65دعوت
دیناروند261269.81دعوت
پوری1322510.00دعوت
مترجم و ویراستار152939.25دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.