فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
گروه ستيا41179.53دعوت
مهندس محب63209.88دعوت
p108229.59دعوت
دکتر زهرا آقاجاني70249.59دعوت
F.Mohassel281389.82دعوت
™Saeid65429.71دعوت
مترجم و ویراستار24859.50دعوت
دیناروند281009.83دعوت
احسان-14751232010.00دعوت
HMA Programmer233279.90دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.