فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 6 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص XML
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
مهندس محب56179.86دعوت
shayan12729209.05دعوت
Behnam_h206238.83دعوت
AhwazSoft216269.78دعوت
™Saeid64379.71دعوت
F.Mohassel244419.81دعوت
Javidϟ#385210.00دعوت
ali-ghasemi710210.00دعوت
Coder_Translator801269.29دعوت
کاربر 30461211299.93دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.