فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 27 تیر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص XML
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
مهندس محب62189.88دعوت
shayan12729209.05دعوت
Behnam_h206258.83دعوت
AhwazSoft219279.78دعوت
™Saeid64389.71دعوت
F.Mohassel261399.81دعوت
دکتر زهرا آقاجاني57559.50دعوت
Javidϟ#385810.00دعوت
ali-ghasemi711010.00دعوت
Coder_Translator801329.29دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.