فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 مهر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص XML
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
مهندس محب63209.88دعوت
دکتر زهرا آقاجاني74229.61دعوت
shayan12730259.10دعوت
Behnam_h206298.83دعوت
AhwazSoft222359.78دعوت
F.Mohassel282389.82دعوت
™Saeid65429.71دعوت
Javidϟ#386610.00دعوت
ali-ghasemi711510.00دعوت
کاربر 30461211369.93دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.