فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 مهر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني73229.61دعوت
DonAryan75329.69دعوت
محمدعلی103379.91دعوت
F.Mohassel281389.82دعوت
پردازشگر628710.00دعوت
Graphicpro1371439.97دعوت
pengraphic151628.93دعوت
Arsalan MD342359.45دعوت
Dreamweaver3223910.00دعوت
طراحی پالیز342769.57دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.