فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
DonAryan73299.69دعوت
محمدعلی94369.90دعوت
F.Mohassel249409.81دعوت
دکتر زهرا آقاجاني50679.63دعوت
پردازشگر627810.00دعوت
Graphicpro1361399.97دعوت
pengraphic151608.93دعوت
نازی جون- پروژه دانشگاهی151999.33دعوت
ُSara111222289.50دعوت
Arsalan MD332369.45دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.