فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 4 تیر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
java14818.66دعوت
بهروز39139.78دعوت
Behnam_h206238.83دعوت
کاوشگران اروم پیشرو20249.94دعوت
DonAryan74299.69دعوت
Persian6735409.36دعوت
mohammadmahdi192549.74دعوت
دکتر زهرا آقاجاني51579.63دعوت
وحدت پناه19729.41دعوت
مهندس نیک311379.43دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.