فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 دی 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
java11528.29دعوت
بهروز31339.71دعوت
Behnam_h206168.83دعوت
DonAryan66449.65دعوت
mohammadmahdi192469.74دعوت
machinelearning114810.00دعوت
Persian6727899.18دعوت
هادی.ز89989.02دعوت
newzahra151309.45دعوت
youldash191549.63دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.