فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 3 فروردین 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
java13118.48دعوت
بهروز34739.74دعوت
Behnam_h206248.83دعوت
DonAryan73289.69دعوت
mohammadmahdi192519.74دعوت
machinelearning115510.00دعوت
Persian6730869.25دعوت
علی علوی10899.89دعوت
newzahra151399.45دعوت
تیم برنامه نویسی ایش تاپ201539.53دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.