فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 30 تیر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Debugging
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
مهندس محب62189.88دعوت
DonAryan74309.69دعوت
™Saeid64389.71دعوت
دکتر زهرا آقاجاني57559.50دعوت
Javidϟ#385810.00دعوت
عرفان ابراهیمی341599.92دعوت
تیم برنامه نویسی ایش تاپ201619.53دعوت
Pouyan212169.00دعوت
StarBug282888.89دعوت
Iranshamim623209.95دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.