فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 دی 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Debugging
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
مهندس محب40229.81دعوت
™Saeid64299.71دعوت
DonAryan66449.65دعوت
Javidϟ#384710.00دعوت
youldash191549.63دعوت
Pouyan182328.87دعوت
pooya226510.00دعوت
Iranshamim622729.95دعوت
peyman192809.93دعوت
ahmadii1928210.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.