فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 3 فروردین 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Debugging
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
مهندس محب51229.85دعوت
DonAryan73289.69دعوت
™Saeid64359.71دعوت
Javidϟ#385210.00دعوت
تیم برنامه نویسی ایش تاپ201539.53دعوت
Pouyan192468.87دعوت
pooya228810.00دعوت
Iranshamim622959.95دعوت
peyman193009.93دعوت
ahmadii1930210.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.