فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 مهر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Debugging
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
مهندس محب63209.88دعوت
دکتر زهرا آقاجاني73229.61دعوت
DonAryan75329.69دعوت
™Saeid65429.71دعوت
Javidϟ#386610.00دعوت
عرفان ابراهیمی38869.82دعوت
تیم برنامه نویسی ایش تاپ201619.53دعوت
Pouyan251689.19دعوت
AK_47722789.70دعوت
StarBug282798.89دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.