فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 4 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Debugging
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
مهندس محب56179.86دعوت
DonAryan73279.69دعوت
™Saeid64379.71دعوت
Javidϟ#385210.00دعوت
تیم برنامه نویسی ایش تاپ201539.53دعوت
Pouyan212049.00دعوت
StarBug282638.89دعوت
Iranshamim622949.95دعوت
peyman192999.93دعوت
ahmadii1930010.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.