فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 4 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Delphi
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
DonAryan73279.69دعوت
p92309.67دعوت
mohammadmahdi192509.74دعوت
Javidϟ#385210.00دعوت
علی علوی131069.38دعوت
Hossein-622421119.33دعوت
تیم برنامه نویسی ایش تاپ201539.53دعوت
Listing2016510.00دعوت
Pouyan212049.00دعوت
Fatehi122218.30دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.