فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 مهر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Delphi
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني73229.61دعوت
p108239.59دعوت
DonAryan75329.69دعوت
mohammadmahdi192659.74دعوت
Javidϟ#386610.00دعوت
تیم برنامه نویسی ایش تاپ201619.53دعوت
Pouyan251689.19دعوت
Listing2017210.00دعوت
Fatehi122258.30دعوت
AK_47722789.70دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.