فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 اسفند 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Delphi
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
p84239.67دعوت
DonAryan73289.69دعوت
mohammadmahdi192519.74دعوت
Javidϟ#385210.00دعوت
علی علوی10899.89دعوت
Hossein-622421039.33دعوت
تیم برنامه نویسی ایش تاپ201539.53دعوت
Listing2016410.00دعوت
ستوده617110.00دعوت
Fatehi122198.30دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.