فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 3 بهمن 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Delphi
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
p81199.80دعوت
DonAryan66449.65دعوت
mohammadmahdi192469.74دعوت
Javidϟ#384710.00دعوت
Hossein-62242939.33دعوت
Listing2015610.00دعوت
youldash191579.63دعوت
ستوده616310.00دعوت
Fatehi122028.30دعوت
SalamGroup.Ir352349.23دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.