فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 30 تیر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Delphi
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
p101239.70دعوت
DonAryan74309.69دعوت
دکتر زهرا آقاجاني57559.50دعوت
mohammadmahdi192579.74دعوت
Javidϟ#385810.00دعوت
Hossein-622421179.33دعوت
تیم برنامه نویسی ایش تاپ201619.53دعوت
Listing2017510.00دعوت
Pouyan212159.00دعوت
Fatehi122358.30دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.