فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 27 تیر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص OpenGL
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
ProfessionalDeveloper10289.75دعوت
Behnam_h206258.83دعوت
DonAryan74309.69دعوت
دکتر زهرا آقاجاني57559.50دعوت
mohammadmahdi192579.74دعوت
Javidϟ#385810.00دعوت
Hossein-622421179.33دعوت
softiran.org292129.75دعوت
امیرحسین682138.65دعوت
Pouyan212149.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.