فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 6 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص OpenGL
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
ProfessionalDeveloper9599.74دعوت
Behnam_h206238.83دعوت
DonAryan73289.69دعوت
mohammadmahdi192509.74دعوت
Javidϟ#385210.00دعوت
Hossein-622421119.33دعوت
softiran.org292039.75دعوت
Pouyan212049.00دعوت
MSH66132079.38دعوت
امیرحسین602208.52دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.