فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 2 مهر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص OpenGL
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
ProfessionalDeveloper102139.66دعوت
دکتر زهرا آقاجاني74229.61دعوت
Behnam_h206298.83دعوت
DonAryan75329.69دعوت
mohammadmahdi192659.74دعوت
Javidϟ#386610.00دعوت
Pouyan251689.19دعوت
softiran.org292029.75دعوت
MSH66132079.38دعوت
امیرحسین692768.54دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.